Oferujemy przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe, czyli bio szamba. Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie i zbiorniki posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty.

Oczyszczalnia ścieków – jak działa?

Nasze oczyszczalnie ścieków posiadają dwa etapy oczyszczania – beztlenowy i tlenowy. W etapie beztlenowym w zbiorniku zachodzą procesy fermentacji, czego wynikiem jest rozkład nieczystości na związki rozpuszczalne w wodzie. Następnie ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Oczyszczalnia gwarantuje bezpieczny rozkład oraz neutralizację zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska, a cena jej utrzymania jest niewielka.

Zalety oczyszczalni ścieków:

 • bardzo niski koszt eksploatacji,
 • komfort i łatwość użytkowania,
 • spełnienie restrykcyjnych norm UE,
 • nie szkodzi środowisku,
 • może powstać praktycznie w każdym miejscu,
 • wieloletnia trwałość.

Szambo (zbiornik bezodpływowy) – jak działa?

Szambo służy do gromadzenia ścieków do czasu wywozu ich do oczyszczalni. Zbiornik bezodpływowy stosuje się wówczas, gdy ścieków nie można odprowadzić do gruntu i wód powierzchniowych. Doskonale nadaje się ono również do gromadzenia wody deszczowej, którą później można wykorzystać w celach gospodarczych.

Zalety szamba ekologicznego:

 • jest niezwykle szczelne,
 • duża odporność na działanie czynników zewnętrznych,
 • idealne dla małych gospodarstw,
 • nie wymaga zagospodarowania dużego terenu,
 • posiada lekką i trwałą konstrukcję.

Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczno – chemiczne

Szamba
ekologiczne

Szamba – bezodpływowe

Zbiorniki na wodę deszczową