Osadnik gnilny INTE

Osadnik gnilny INTE – szambo ekologiczne, pracują w technologii osadnik gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego. W osadnikach gnilnych tzw. oczyszczalniach ekologicznych beztlenowy (denitryfikacja) proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku osadnika gnilnego. Oddzielany jest osad i tłuszcze. Podczyszczone ścieki (w 65%) odprowadza się do systemu drenarskiego. Rolą drenażu rozsączającego w przypadku szamb ekologicznych( oczyszczalni ekologicznych )jest tlenowe (nitryfikacja) doczyszczanie ścieków oraz równomierne wprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Długość drenażu rozsączającego musi być proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.

Zbiorniki szamb ekologicznych wykonane z wysokiej jakości polietylenu.

Efekty pracy osadnika gnilnego w pełni spełniają wymagania zharmonizowanej normy EN 12566-3 oraz wymogi „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24. Lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi…”(DZ.U. z 2006 nr 137 poz.984)

Podczyszczone ścieki z szamba ekologicznego- osadnika gnilnego możemy odprowadzić:

  • do drenażu rozsączającego

SZAMBO EKOLOGICZNE-OSADNIK GNILNY:

  • Brak instalacji elektrycznej

  • Stosowanie preparatów bakteryjnych

  • Czyszczenie filtra raz na pół roku

  • Wywóz osadu minimum raz na dwa lata.

Właściwy dobór i wycenę oczyszczalni przydomowej zapewni nasz doświadczony autoryzowany instalator.

10 LAT GWARANCJ PRODUCENTA
DO WYBORU POSIADAMY KILKA WIELKOŚCI OCZYSZCZALNI
Model

Liczba mieszkańców

Szerokość(mm)

Długość(mm)

Przepustowość dobowa

INTE3000/ dwukomorowy z filtrem

5-6 1300 2400 0,9m3

INTE4000/dwukomorowy z filtrem

7-8 1400 2400 1,2 m3