BIOFICIENTP+

BIOFICIENT+P to innowacyjna biologiczno-chemiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia pracująca w technologii zanurzonych złóż fluidalnych, w której zastosowano chemiczne strącanie fosforanów poprzez dawkowanie koagulantu. Oczyszczalnia wyposażona jest w dodatkowy zbiornik/komorę, w którym znajduje się pojemnik na koagulant, dmuchawa, elektrozawór, sterowanie, a także pompka dawkująca koagulant. Jest on wprowadzany do osadnika wstępnego, aby chemicznie redukować fosfor. Rozwiązanie pozwala osiągnąć redukcję fosforu- całkowitego 0,4mg/l na odpływie. Zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków biologiczno-chemicznej wykonany jest z polietylenu wykonanego metodą rotomouldingu – materiału bardzo trwałego oraz odpornego na agresywne środowisko. Oczyszczalnia zgodna jest z wymogami normy PN-EN:12566-3 oraz SR66 Oczyszczone ścieki z biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków typu BIOFICIENT+P możemy odprowadzić:

 • do drenażu rozsączającego
 • studni chłonnej
 • bezpośrednio do cieku, rowu
 • do zbiornika w celu dalszego wykorzystania

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna BIOFICIENT+P spełnia wszelkie wymogi dotyczące rozporządzenia ministra środowiska (DZ.U. Z 2014r. poz.1800) i jako nieliczna z oczyszczalni może być montowana w aglomeracjach powyżej 100 000 mieszkańców.

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIOFICIENT+P :

 • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
 • Zautomatyzowana praca
 • Trwały zbiornik
 • Jeden właz
 • Duża odporność na chemię oraz agresywne środowisko ścieku
 • Markowe podzespoły
 • Małe gabaryty – tania i szybka instalacja
 • Brak konieczności montażu komina wentylacyjnego
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Niezawodność
 • Wywóz osadów tylko raz w roku
20 LAT GWARANCJ PRODUCENTA
DO WYBORU POSIADAMY KILKA WIELKOŚCI OCZYSZCZALNI.
PODSTAWOWE DANE ZBIORNIKÓW OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNO CHEMICZNYCH TYPU BIOFICIENT + P
Model

Liczba mieszkańców

Szerokość(mm)

Długość(mm)

Przepustowość dobowa

BIOFICIET P+

5 1690 2480 0,75m3

BIOFICIENT P+

8 2010 3189 1,2m3