Oferujemy przydomowe biologiczne i ekologiczne oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie i zbiorniki posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak działa?

Oczyszczalnia ścieków posiada dwa etapy oczyszczania – beztlenowy i tlenowy. W etapie beztlenowym w zbiorniku zachodzą procesy fermentacji, czego wynikiem jest rozkład nieczystości na związki rozpuszczalne w wodzie. Następnie ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków gwarantuje bezpieczny rozkład oraz neutralizację zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • bardzo niski koszt eksploatacji,
 • komfort i łatwość użytkowania,
 • spełnienie restrykcyjnych norm UE,
 • nie szkodzi środowisku,
 • montaż możliwy praktycznie w każdym miejscu,
 • wieloletnia trwałość.

Szambo (zbiornik bezodpływowy) – jak działa?

Zbiornik bezodpływowy służy do gromadzenia ścieków do czasu wywozu ich do oczyszczalni. Szambo stosuje się wówczas, gdy ścieków nie można odprowadzić do gruntu i wód powierzchniowych. Zbiornik doskonale nadaje się również do gromadzenia wody deszczowej, którą później można wykorzystać do celów gospodarczych.

Zalety szamba ekologicznego:

 • szczelność,
 • duża odporność na działanie czynników zewnętrznych,
 • idealne dla małych gospodarstw,
 • nie wymaga zagospodarowania dużego terenu,
 • lekka i trwała konstrukcja zbiornika.
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

  Oczyszczalnie biologiczne to niezawodne, wydajne , bezpieczne i ekologiczne rozwiązania pozwalające na oczyszczanie ścieków gospodarczo-bytowych w najwyższym możliwym stopniu do zastosowanej technologii. Wszystkie nasze biologiczne oczyszczalnie spełniają normy unijne EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 oraz posiadają certyfikat CE. Na każdą z naszych oczyszczalni biologicznych można ubiegać się o dotację gminną lub dotację przyznawaną z WFOŚ.

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  BIOLOGICZNO-CHEMICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

  Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne spełniają wszelkie wymogi dotyczące rozporządzenia ministra środowiska (DZ.U. Z 2014r. poz.1800) i jako nieliczne z oczyszczalni mogą być montowane w aglomeracjach powyżej 100 000 mieszkańców.

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  EKOLOGICZNE SZAMBA-OCZYSZCZALNIE

  Oczyszczalnie te są znane od wielu lat, pracują w systemie osadnika gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego. W oczyszczalniach ekologicznych beztlenowy (denitryfikacja) proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku osadnika gnilnego. Oddzielany jest osad i tłuszcze. Podczyszczone ścieki (w 65%) odprowadza się do systemu drenarskiego. Rolą drenażu rozsączającego w przypadku oczyszczalni ekologicznych jest tlenowe (nitryfikacja) doczyszczanie ścieków oraz równomierne wprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Długość drenażu rozsączającego musi być proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu. Efekty pracy osadnika gnilnego w pełni spełniają wymagania zharmonizowanej normy EN 12566-3 oraz wymogi „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24. Lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi...”(DZ.U. z 2006 nr 137 poz.984)

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  SZAMBA BEZODPŁYWOWE

  Szamba – bezodpływowe zbiorniki całkowicie szczelne. Lekkie i trwałe konstrukcje wykonane z materiałów całkowicie obojętny dla ludzi i środowiska. Zbiorniki bezodpływowe(szamba) mogą być wykorzystywane nie tylko na ścieki ale również jako zbiorniki magazynujące gnojowice, deszczówkę itp.

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ

  Woda jest niezbędnym czynnikiem do życia. Zbierając i wykorzystując wodę deszczową przyczyniamy się do oszczędzania jej zasobów. Oferujemy systemy oraz zbiorniki na wodę deszczową. Magazynowaną wodę deszczową można wykorzystać do podlewania ogrodu , mycia kostki i.t.p. Oszczędzając swoje pieniądze , oszczędzasz środowisko.

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  ODWODNIENIA BUDYNKÓW

  Odwodnienia budynków mogą spełniać istotną rolę, przy gruntach mało przepuszczalnych lub gdy większość terenu wokół domu planujemy utwardzić. Podłączając rynny do systemów odprowadzających wodę, lub wykonanie opasek drenażowych zapobiega powstawaniu kałuż i błota wokół budynków.

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  PREPARATY BAKTERYJNE

  W ciągłej sprzedaży posiadamy preparaty bakteryjne do oczyszczalni i szamb

  więcej