• Osadnik gnilny INTE
  • Osadnik gnilny INTE
  • Osadnik gnilny INTE
  • Osadnik gnilny INTE

Osadnik gnilny INTE

Charakterystyka produktu

Osadnik gnilny INTE – szambo ekologiczne, pracują w technologii osadnik gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego. W osadnikach gnilnych tzw. oczyszczalniach ekologicznych beztlenowy (denitryfikacja) proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku osadnika gnilnego. Oddzielany jest osad i tłuszcze. Podczyszczone ścieki (w 65%) odprowadza się do systemu drenarskiego. Rolą drenażu rozsączającego w przypadku szamb ekologicznych( oczyszczalni ekologicznych )jest tlenowe (nitryfikacja) doczyszczanie ścieków oraz równomierne wprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Długość drenażu rozsączającego musi być proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.


Zbiorniki szamb ekologicznych wykonane z wysokiej jakości polietylenu.


Efekty pracy osadnika gnilnego w pełni spełniają wymagania zharmonizowanej normy EN 12566-3oraz wymogi „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24. Lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi...”(DZ.U. z 2006 nr 137 poz.984)

Podczyszczone ścieki z szamba ekologicznego- osadnika gnilnego możemy odprowadzić:

  • do drenażu rozsączającego

SZAMBO EKOLOGICZNE-OSADNIK GNILNY:

  • Brak instalacji elektrycznej
  • Stosowanie preparatów bakteryjnych
  • Czyszczenie filtra raz na pół roku
  • Wywóz osadu minimum raz na dwa lata.

Właściwy dobór i wycenę oczyszczalni przydomowej zapewni nasz doświadczony autoryzowany instalator.

Specyfikacja techniczna

10 lat GWARANCJ PRODUCENTA
Do wyboru posiadamy kilka wielkości oczyszczalni.
Model Liczba mieszkańców Szerokość(mm) Długość(mm) Przepustowość dobowa
INTE 3000 5-6 1300 2400 0,9m3
INTE 4000 7-8 1400 2400 1,2 m3

Schemat

Schemat bioficient Schemat bioficient Schemat bioficient Schemat bioficient