Fachowe doradztwo

Od tego wiele zależy:

Firma Bio-Hydret posiada wykwalifikowany personel, który pomoże i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Klienta.
Dobór każdej oczyszczalni ścieków jest niezwykle ważny, przekłada się to na jej prawidłowe funkcjonowanie przez wiele lat, a użytkownikowi zapewni bezproblemową eksploatację.

Jednym z istotnych czynników przy doborze ekologicznej lub biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków są warunki wodno-gruntowe występujące w przewidywanym miejscu posadowienia oczyszczalni. Warunki te można określić np. wykonując badanie geologiczne. Pozwoli ono na dokładne zapoznanie się z rodzajem gruntu oraz poziomem wód gruntowych (jeżeli takie występują).
Innym z istotnych czynników przy doborze ekologicznej lub biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków jest ilość użytkowników w przeliczeniu na dobowe zużycie wody.

Należy pamiętać, że wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków wodno-gruntowych, topografii działki, a takze charakteru oraz wielkości obiektu i powinien uwzględniać:

 • przepuszczalność gruntu,
 • poziom zwierciadła wód gruntowych,
 • odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek itp.) oraz granic działki,
 • liczbę użytkowników,
 • istnienie powierzchniowego odbiornika ścieków oczyszczonych (np. rów melioracyjny, rzeka lub inny ciek wodny),
 • oczekiwania Klienta.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami - jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pomoc w projekcie

Jeżeli posiadają Państwo gotowy projekt na przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo, firma Bio-Hydret przygotuje na jego podstawie indywidualną ofertę, dostosowując ją do wszystkich Państwa potrzeb.

W przypadku gdy nie dysponują Państwo projektem na ekologiczną lub biologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków, nasi wykwalifikowani projektanci są do Państwa dyspozycji. Chętnie przygotujemy idealny dla Państwa projekt, który zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.

Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o podstawowych założeniach do projektowania:

 • przewody kominowe do wentylacji muszą być sprawne i wyprowadzone ponad kalenicę,
 • należy możliwie płytko wyprowadzić rurę kanalizacyjną z budynku,
 • minimalna odległość montowanych urządzeń od granicy działki musi wynosić 2 m,
 • minimalna odległość drenażu rozsączającego od drzew i dużych krzewów musi wynosić 3 m,
 • minimalna odległość drenażu rozsączającego do studni musi wynosić 30 m,
 • minimalna odległość drenażu od źródła wód gruntowych musi wynosić 1,5 m,
 • spadek powinien wynosić 2,5% na 1 mb. przy podłączeniu rury z budynku do oczyszczalni,
 • rodzaj oczyszczalni należy dobrać do warunków wodno-gruntowych oraz ilości osób.

Sprzedaż

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno bogaty asortyment modelowy, jak i szeroki wachlarz akcesoriów do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szambo).
Oferujemy:

Wszystkie oferowane produkty sprzedajemy na terenie całego kraju.

Finansowanie

Przy planowaniu kosztów związanych z budową domu, należy również wziąć pod uwagę potrzebę usuwania ścieków gospodarczo-bytowych z gospodarstwa.

W przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji zbiorczej, pozostaje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego szamba.

Koszty takiej inwestycji są różne, jednak szybko się zwracają.

Wszystkie formalności załatwiamy telefonicznie lub w siedzibie firmy w Aleksandrowie Łódzkim.

Pomagamy również przy uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ oraz dotacji gminnych na zakup i montaż biologicznych oczyszczalni ścieków.

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków są zgodne z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Nasze produkty oznaczane są znakiem

oznaczenie zgdności z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie produktów i usług naszej firmy.

Wymagania

Podstawowe kroki prawne

Przydomowe ekologiczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz szamba ekologiczne(zbiorniki bezodpływowe) budujemy na zasadzie zgłoszenia.

Dokumenty składamy we właściwym Wydziale Budownictwa Starostwa.
Wymagane dokumenty:

 • pozwolenie wodnoprawne,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzję o warunkach zabudowy,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • mapka do celów lokalizacyjnych (pobrana z Wydziału Geodezji Starostwa) lub projekt (jeżeli wymaga tego starostwo),
 • druk zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba,
 • oświadczenia o prawie własności do działki, na której ma być zbudowana oczyszczalnia lub szambo (Wydział Architektury i Budownictwa właściwego Starostwa) - potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych,
 • dokumenty potwierdzające parametry oczyszczalni.

Na mapce sytuacyjno-wysokościowej należy nakreślić:

 • przyłącze od domu do oczyszczani lub szamba rury ze ściekami,
 • kabel na zasilanie energią 230V (oczyszczalnia biologiczna) - linią przerywaną,
 • dalej rurę odprowadzającą od zbiornika oczyszczalni do studzienki rozdzielczej, a następnie drenaż, studnię chłonną lub odprowadzenie do cieku,
 • następnie trzeba wypełnić druk zgłoszeniowy.

Wszystkie dokumenty należy złożyć do Wydziału Budownictwa Starostwa. Jeżeli w ciągu 21 dni nie ma sprzeciwu, można oczyszczalnię budować i do 14 dni zawiadomić Starostwo o zakończeniu budowy.

W zależności od regionu kraju, procedura może się nieznacznie różnić od powyżej przedstawionej.

Montaż

Oferujemy usługę montażu przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych. Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony zespół montażystów, który sprawnie i dobrze wykona zleconą usługę.

Zlecając nam montaż, wystarczy udostępnić nam teren pod wskazaną inwestycję. Resztę zrobi nasza firma i jej wykwalifikowani pracownicy. Montaż biologicznej, ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz szamb bezodpływowych to kompleksowa usługa, która gwarantuje w 100% satysfakcję Klienta.

Gwarancja

Wszystkie nasze zbiorniki oczyszczalni oraz zbiorniki bezodpływowe objęte są okresem gwarancyjnym.

Naszym Klientom zapewniamy również opiekę pogwarancyjną.

Serwis

Na życzenie Klienta oferujemy całoroczny serwis naszych produktów.