Fachowe doradztwo

Od tego wiele zależy:

Firma BIO-HYDRET posiada wykwalifikowany personel, który pomoże i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta.
Dobór każdej oczyszczalni ścieków jest niezwykle ważny, przekłada się to na jej prawidłowe funkcjonowanie przez wiele lat, a użytkownikowi zapewni bezproblemową eksploatację.

Jednym z istotnych czynników przy doborze przydomowej oczyszczalni ścieków są warunki wodno-gruntowe występujące w przewidywanym miejscu posadowienia oczyszczalni. Warunki te można określić np. wykonując badanie geologiczne. Pozwoli ono na dokładne zapoznanie się z rodzajem gruntu oraz poziomem wód gruntowych (jeżeli takie występują).
Innym z istotnych czynników przy doborze przydomowej oczyszczalni ścieków jest ilość użytkowników w przeliczeniu na dobowe zużycie wody.

Należy pamiętać że wybór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków wodno-gruntowych, topografii działki, oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien uwzględniać:

 • przepuszczalność gruntu,
 • poziom zwierciadła wód gruntowych,
 • odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granic działki,
 • liczbę użytkowników,
 • istnienie powierzchniowego odbiornika ścieków oczyszczonych (np. rów melioracyjny, rzeka lub inny ciek wodny),
 • oczekiwania klienta.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń - jesteśmy do twojej dyspozycji.

Pomoc w projekcie

Jeżeli posiadasz gotowy projekt na przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo przygotujemy bezpłatnie na jego podstawie ofertę.

W przypadku gdy nie dysponujesz projektem nasi wykwalifikowani projektanci, są do twojej dyspozycji.

Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o podstawowych założeniach do projektowania:

 • przewody kominowe do wentylacji muszą być sprawne i wyprowadzone ponad kalenicę,
 • możliwie płytko wyprowadzić rurę kanalizacyjną z budynku,
 • minimalna odległość montowanych urządzeń od granicy działki 2m,
 • minimalna odległość drenażu rozsączającego od drzew i dużych krzewów 3m,
 • minimalna odległość drenażu rozsączającego do studni 30m,
 • minimalna odległość drenażu od źródła wód gruntowych 1,5 m,
 • zachować spadek 2,5% na 1mb. Przy podłączeniu rury z budynku do oczyszczalni,
 • rodzaj oczyszczalni dobrać do warunków wodno - gruntowych i ilości osób.

Sprzedaż

W naszej ofercie znajdziesz bogaty asortyment modelowy jak i szeroki wachlarz akcesoriów do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szambo).
Oferujemy:

Wszystkie nasze produkty sprzedajemy na terenie całego kraju.

Finansowanie

Przy planowaniu kosztów związanych z budową domu, należy również wziąć pod uwagę potrzebę usuwania ścieków gospodarczo-bytowych z własnego gospodarstwa.

W przypadku gdy nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji zbiorczej, pozostaje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego-szamba.

Koszty takiej inwestycji są różne, jednak szybko się zwracają.

Jeżeli nie masz gotówki możemy zaproponować zakup całej inwestycji (oczyszczalnia ścieków, szambo, montaż, materiały pomocnicze) na raty.

Wszystkie formalności załatwiamy telefonicznie lub w siedzibie firmy.

Pomagamy również przy uzyskaniu dofinansowania z WFOŚ na zakup i montaż biologicznych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne są zgodne z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Nasze produkty oznaczane są znakiem

oznaczenie zgdności z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

Zadzwoń udzielimy Ci wszelkich informacji.

Wymagania

Podstawowe kroki prawne

Przydomowe oczyszczalnie ścieków budujemy na zasadzie zgłoszenia.

Dokumenty składamy we właściwym Wydziale Budownictwa Starostwa.
Wymagane dokumenty:

 • mapka sytuacyjno-wysokościowa (pobrana z Wydziału Geodezji Starostwa) lub projekt (jeżeli wymaga tego starostwo),
 • druk zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • oświadczenia o prawie własności do działki na której ma być zbudowana oczyszczalnia (Wydział Architektury i Budownictwa właściwego Starostwa) - potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych,
 • dokumenty potwierdzające parametry oczyszczalni.

Na mapce sytuacyjno-wysokościowej nakreślić:

 • przyłączenie od domu do oczyszczani rury ze ściekami,
 • kabel na zasilanie energią 230V (oczyszczalnia EKO-BIO) - linią przerywaną,
 • dalej rurę odprowadzającą od zbiornika oczyszczalni do studzienki rozdzielczej, a następnie drenaż, studnię chłonną lub odprowadzenie do cieku,
 • wypełnić druk zgłoszeniowy.

UWAGA: Jeżeli przewidywany jest zrzut oczyszczonej wody poza granicę działki należy wykonać operat wodno–prawny (przez osobę wskazaną w Wydziale Ochrony Środowiska lub samodzielnie). Następnie złożyć wniosek do tego Wydziału o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

Wszystkie dokumenty złożyć do Wydziału Budownictwa Starostwa. Jeżeli w ciągu 30 dni nie ma sprzeciwu można oczyszczalnię budować i do 14 dni zawiadomić Starostwo o zakończeniu budowy.

W zależności od regionu kraju, procedura może się nieznacznie różnić od powyżej przedstawionej.

Zbiornik bezodpływowy (szambo) budujemy na zasadzie pozwolenia o budowę.

Montaż

Oferujemy usługę montażu, przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb bezodpływowych.
Posiadamy wykwalifikowany i doświadczony zespół montażystów, który sprawnie i dobrze wykona zleconą usługę.

Zlecając nam montaż, wystarczy udostępnić nam teren pod wskazaną inwestycję. Resztę zrobi nasza firma i jej niezłomni pracownicy. Montaż to kompleksowa usługa, która gwarantuje w 100% satysfakcję klienta.

Gwarancja

Wszystkie nasze zbiorniki oczyszczalni oraz zbiorniki bezodpływowe objęte są dziesięcioletnim okresem gwarancji.

Zapewniamy również naszym klientom opiekę pogwarancyjną.

Serwis

Na życzenie klienta oferujemy całoroczny serwis na nasze produkty.