Oczyszczalnie biologiczne

Oferowane oczyszczalnie biologiczne są zaawansowanymi produktami pozwalającymi na oczyszczanie ścieków gospodarczo-bytowych w 99%. Potwierdzają to przeprowadzone badania zgodne z normami unijnymi oraz certyfikaty (CE), którymi są znakowane nasze wszystkie biologiczne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te są zgodne z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). To w pełni kwalifikuje je do dotacji przyznawanych przez WFOŚ oraz dotacji gminnych.


zgodność z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)