• Przekrój oczyszczalni ekologicznej
  • Przekrój oczyszczalni ekologicznej

Oczyszczalnie ekologiczne

nazywane również szambami ekologicznymi lub oczyszczalniami drenażowymi.

Charakterystyka produktu

Oczyszczalnie te są znane od wielu lat, pracują w systemie osadnika gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego. W oczyszczalniach ekologicznych beztlenowy (denitryfikacja) proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku osadnika gnilnego. Oddzielany jest osad i tłuszcze. Podczyszczone ścieki (w 65%) odprowadza się do systemu drenarskiego. Rolą drenażu rozsączającego w przypadku oczyszczalni ekologicznych jest tlenowe (nitryfikacja) doczyszczanie ścieków oraz równomierne wprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Długość drenażu rozsączającego musi być proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.

Efekty pracy osadnika gnilnego w pełni spełniają wymagania zharmonizowanej normy EN 12566-3 oraz wymogi „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24. Lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi...”(DZ.U. z 2006 nr 137 poz.984)

Oczyszczalnia ekologiczna - szambo ekologiczne nie wymaga podłączenia instalacji elektrycznej. W czasie rocznej eksploatacji tej przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o czyszczeniu wkładu filtracyjnego (co pół roku), opróżnianiu nagromadzonego osadu z osadnika gnilnego (najlepiej raz do roku) oraz regularnego stosowania preparatów bakteryjnych przeznaczonych do tego typu oczyszczalni.

Specyfikacja techniczna

Podstawowe dane zbiorników oczyszczalni ekologicznych typu EKO (szambo ekologiczne)
Szambo ekologiczne Eko (zbiornik przepływowy) Eko 2500 Eko 4000 Eko 6000 Eko 8000
Max. liczba użytkowników 5 10 15 20
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 830 1330 2000 2660
Długość/wysokość(cm) 230/170 350/170 350/200 450/200
Średnica części walcowej (cm) 130 130 160 160
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500 160/110/500 160/110/500 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/100 110/100 140/130 140/130
Podstawowe dane zbiorników oczyszczalni ekologicznych typu EKO (szambo ekologiczne)o
Eko 2500
Szambo ekologiczne Eko (zbiornik przepływowy)
Max. liczba użytkowników 5
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 830
Długość/wysokość (cm) 230/170
Średnica części walcowej (cm) 130
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/100
Eko 4000
Max. liczba użytkowników 10
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 1330
Długość/wysokość (cm) 350/170
Średnica części walcowej (cm) 130
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/100
Eko 6000
Max. liczba użytkowników 15
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 2000
Długość/wysokość (cm) 350/200
Średnica części walcowej (cm) 160
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 140/130
Eko 8000
Max. liczba użytkowników 20
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 2660
Długość/wysokość (cm) 450/200
Średnica części walcowej (cm) 160
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 140/130

Schemat

Schemat oczyszczalni ekologicznej