Zbiornik na gnojowicę: szambo bezodpływowe

Zwykłe szamba bezodpływowe wykorzystywane są jako metoda odprowadzania ścieków z domów jednorodzinnych, jednak są też chętnie wybierane przez rolników do przechowywania nawozów naturalnych, takich jak gnojowica. Przy odpowiednim przechowywaniu zachowuje ona swoje niezwykłe właściwości pokarmowe. Gnojowica, jak i inne nawozy naturalne, musi być magazynowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które warto poznać. Co powinien wiedzieć każdy rolnik?

Dlaczego zbiornik musi być bezodpływowy?

Wymagania dotyczące przechowywania gnojowicy reguluje miedzy innymi Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Nawozy naturalne, zwłaszcza te pochodzenia zwierzęcego są bogatym źródłem składników pokarmowych i materii organicznej dla roślin. Gnojowica sprawia, że ziemia uprawna staje się żyzna i płodna. W jej składzie znajdują się związki azotu i fosforu, które w zbyt dużych ilościach mogą zatruwać środowisko naturalne. Dlatego też gnojowica nie może w niekontrolowany sposób przedostawać się do wód gruntowych ani zbiorników wodnych, a rolnik powinien mieć nad nią stały nadzór i sam dawkować nawóz.

Szamba bezodpływowe

Dlatego właśnie szambo bezodpływowe jest idealnym zbiornikiem na ten nawóz. Zasady przechowywania gnojowicy dotyczą zarówno wielkich, jak i małych gospodarstw. Rolnik musi posiadać szczelny zbiornik, w którym zmieści się 4-miesięczna produkcja tego nawozu. W przypadku wielkich gospodarstw musi on dodatkowo być umieszczony w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatrów, aby ograniczyć wydzielanie odorów. Ponadto zbiornik na gnojowicę musi znajdować się w określonej odległości od budynków inwentarskich. Rolnicy, którzy mają wątpliwości, jaki zbiornik powinni wybrać i gdzie go zamontować, często zdają się na pomoc doświadczonej firmy oferującej szamba bezodpływowe. Specjaliści nie tylko dobiorą najlepsze rozwiązanie, ale również mogą zająć się instalacją szamba w gospodarstwie. Doskonale orientują się oni w obowiązujących przepisach prawnych.

Leave a Reply