Rodzaje złóż stosowane w oczyszczalniach biologicznych

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to zespoły urządzeń, w których do rozkładu nieczystości wykorzystuje się organizmy żywe. Bakterie tworzą biofilm – kilkumilimetrową powłokę, która utrzymuje się na złożu i jest odpowiedzialna za proces oczyszczania ścieków. Urządzenia, na których namnażają się mikroorganizmy, są określane jako złoża i mogą się od siebie różnić.

Złoża z wypełnieniem stałym w domowej oczyszczalni ścieków

Złoża z wypełnieniem stałym są nieruchome i znajdują się w stelażu, określanym też jako nośnik. Przez mikrobiologiczny filtr, jaki zawiera domowa oczyszczalnia ścieków, przesączane są nieczystości. W wyniku ich zetknięcia z biofilmem i powietrzem ścieki dyfundują i ulegają przekształceniom, przez co tracą swoją szkodliwość.

Jednym z najpopularniejszych tego typu rozwiązań są złoża zanurzone, które pozostają pod powierzchnią ścieków, dlatego tlen musi być do nich dostarczony w formie sprężonej. Najczęściej wykorzystywane są do tego dyfuzory, czyli przewody rurowe bądź talerzowe umieszczone poniżej zawierającego mikroorganizmy urządzenia. Innym rozwiązaniem są złoża zalewane lub zraszane, inaczej określane jako zwilżane. Pierwsze z nich, coraz rzadziej stosowane, umieszcza się w zbiornikach wypełnionych naturalnym materiałem, który zalewany jest oczyszczonymi ściekami. Pomiędzy wypełnieniem, które stanowi na przykład keramzyt, tworzy się błona biologiczna. W przypadku złoża zwilżanego nieczystości zraszane są na pokrywający kruszywo biofilm.

Oczyszczalnia biologiczna ze złożem tarczowym lub fluidalnym

rura odprowadzająca wodę

Ruchome wypełnienie ma dużą zaletę – pozwala dostarczyć bezpośrednio do mikroorganizmów powietrze niezbędne w procesie tlenowego rozkładu ścieków. Oczyszczalnia biologiczna wyposażona w złoże fluidalne zawiera wykonane z tworzyw sztucznych kształtki, które utrzymane są w głębi ścieków za pomocą mieszadeł lub sprężonego powietrza. Podobną rolę odgrywają w złożu tarczowym tarcze, w które również wyposażona może być przydomowa oczyszczalnia ścieków. Cena urządzeń zależy między innymi od zastosowanej technologii.

Warto zaznaczyć, że złoża biologiczne mogą być stosowane razem z czynnikami chemicznymi. W tego rodzaju urządzeniach używane są nie tylko zanurzone w ściekach mikroorganizmy, ale także koagulat, który – równomiernie dawkowany przez pompkę – doprowadza do strącania fosforanów jeszcze w osadniku wstępnym. Dzięki temu oczyszczalnia chemiczna pozwala zredukować poziom fosforu całkowitego, co może być niezbędne do spełnienia norm określających zawartość tych szkodliwych związków w ściekach. Oczyszczalnia chemiczna wymagana jest jedynie w aglomeracjach.

Leave a Reply