Przydomowa oczyszczalnia ścieków a badania geologiczne

Osoby, które budują swój nowy dom, często zastanawiają się nad dobrym sposobem odprowadzania ścieków. Tam, gdzie nie ma kanalizacji, stosuje się szamba, eko-szamba lub biologiczne oczyszczalnie ścieków. Zanim jednak właściciel domu zdecyduje się na konkretne rozwiązanie, powinien zlecić rzetelne badania geologiczne swojej działki, pozwoli to na określenie warunków wodno-gruntowych, a w szczególności poziomu wód gruntowych. Dlaczego jest to tak istotne?

Wysoki poziom wód gruntowych

Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie, trzeba najpierw poznać zasadę działania przydomowych oczyszczalni. Przydomowa oczyszczalnia ścieków przetwarza ścieki na ekologiczną ciecz przypominającą zwykłą wodę. Ciecz ta jest wprowadzana do gruntu na terenie działki. Jeśli na danym terenie występują obfite i wysoko położone wody gruntowe, mogą powodować zalewanie odbiornika oczyszczonych ścieków (np. drenażu) posadowionego w gruncie.

W przypadku stwierdzenia wód gruntowych na działce należy pamiętać o przepisach, a one mówią jednoznacznie: „Warstwa gruntu przepuszczalnego, musi być grubsza niż 1,5m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych(Dz. U. Nr. 212 z 2002r poz.1799 § 11).”

I co dalej w takim przypadku?

Oczywiście nawet w takim przypadku możemy zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków. Jednak bardzo ważnym wówczas czynnikiem jest właściwy dobór odbiornika oczyszczonych ścieków. Każdy doświadczony instalator zaproponuje odpowiednie rozwiązanie, zapewniając bezproblemową eksploatację przydomowej oczyszczalni przez wiele lat.

Mała przepuszczalność gruntów

Co jednak mają zrobić osoby posiadające działki na terenach o niskiej przepuszczalności gruntów, a często i wysokim poziomie wody gruntowej? Czy dla nich  lepszym wyborem będzie zwykłe szambo czy jednak przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków?  W takim przypadku należy rozważyć i zastanowić się nad odpowiednim rozwiązaniem.

Zwykłe szambo to zbiornik bezodpływowy, który należy opróżniać, gdy się zapełni. Nowoczesne szamba produkuje się z mocnych tworzyw, które pozostają szczelne na lata, w przeciwieństwie do zwyczajowych betonowych kręgów, które po jakimś czasie stawały się nieszczelne. Zwykłe bezodpływowe szambo może się okazać dobrym rozwiązaniem w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych, ale posiadanie takich gruntów nie  dyskwalifikuje do posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków. I tu podobnie jak w przypadku wysokich wód gruntowych, ważnym czynnikiem jest właściwy dobór odbiornika ścieków.

Najczęstszym stosowanym rozwiązaniem jest: biologiczna oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem do drenażu w nasypie, opcjonalnie również z wymianą gruntu. Na pewno instalacja szamba bezodpływowego w trudnych warunkach wodno-gruntowych  będzie tańszym rozwiązaniem niż oczyszczalnia, jednak koszty eksploatacji są wysokie w stosunku do przydomowej oczyszczalni.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków w trudnych warunkach wodno-gruntowych będzie droższym rozwiązaniem niż szambo bezodpływowe, jednak koszty eksploatacji są niskie w stosunku do szamba, po za tym oczyszczalnia jest praktycznie bezobsługowa.

Szambo czy oczyszczalnia przydomowa?

Ostateczne rozwiązanie najlepiej wybrać w porozumieniu z doświadczoną firmą oraz zgodnie ze swoimi  priorytetami.

Leave a Reply