Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przygotowania projektu inwestycji, który należy złożyć w starostwie. Zazwyczaj w jego przygotowaniu pomagają swoim klientom firmy, które mają dostarczyć oczyszczalnię. Co bierze się w nim pod uwagę?

Rodzaj gruntu

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że przydomowa oczyszczalnia ścieków uwalnia oczyszczoną, neutralną dla środowiska ciecz do gruntu. Dlatego przed przygotowaniem projektu należy upewnić się, że grunty na danej posesji nie są problematyczne, a montaż oczyszczalni nie doprowadzi do zalania działki. Przed zaproponowaniem konkretnego rozwiązania sprawdza się przepuszczalność gruntu i poziom zwierciadła wód gruntowych. Istotna jest też obecność w pobliżu powierzchniowego odbiornika ścieków oczyszczonych, takiego jak np. rów melioracyjny czy rzeka. Projekt uwzględnia także liczbę użytkowników przydomowej oczyszczalni ścieków, aby była ona wydajna.

Umiejscowienie oczyszczalni

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest opisana przepisami prawa. Uwzględniają one między innymi minimalne odległości montowanych urządzeń od granicy działki (2 m) oraz minimalne odległości drenażu rozsączającego od drzew (3 m), od studni (30 m) i źródła wód gruntowych (1,5 m). Przewody kominowe do wentylacji muszą być sprawne i wyprowadzone ponad kalenicę, należy także pamiętać o tym, by możliwie płytko wyprowadzić rurę kanalizacyjną z budynku. Spadek powinien wynosić 2,5% na 1 mb. przy podłączeniu rury z budynku do oczyszczalni. Przy projektowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków bierze się także pod uwagę indywidualne oczekiwania klientów i ogólne zagospodarowanie działki. Szczególną uwagę przykłada się do ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza tych, po których mają poruszać się ciężkie pojazdy. Doświadczone firmy biorą pod uwagę także naturalną topografię terenu oraz charakter i wielkość obiektu, który dana oczyszczalnia ma obsługiwać.

Leave a Reply