Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są najbardziej ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem dla domów, które nie są podłączone do kanalizacji. Chociaż zakup zwykłego szamba bezodpływowego może wydawać się tańszą opcją, w dłuższej perspektywie to właśnie oczyszczalnia jest korzystniejszą inwestycją. Niewiele osób wie o tym, że na jej instalację można otrzymać dofinansowanie.

Kto dofinansowuje?

Dofinansowanie może pochodzić z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dana gmina posiada fundusze przeznaczone na ten cel. Dofinansowanie unijne otrzymują zazwyczaj jednostki samorządu terytorialnego, w których zabudowa jest bardzo rozproszona, nie ma możliwości podłączenia kanalizacji do każdego z domów lub byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione. Jeśli jednostka otrzyma dofinansowanie, to właśnie ona decyduje, które domy i w jakiej kolejności otrzymają dofinansowanie na budowę swojej oczyszczalni.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Uzyskanie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga załatwienia kilku formalności. Osoba ubiegająca się o dotację powinna wypełnić wniosek dostępny na stronie urzędu gminy lub bezpośrednio w gminie. Do wniosku musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w razie potrzeby również zgody od ewentualnych współwłaścicieli działki. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być dofinansowana tylko wtedy, gdy inwestor jest zameldowany na terenie danej gminy i może przedstawić projekt inwestycji. Do formalności należy też okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Dofinansowanie może sięgać nawet 80% kosztów, dlatego zdecydowanie warto się o nie ubiegać. Jeśli gmina przyzna środki, inwestor i gmina zawierają umowę. Aby można było ją wykonać, inwestor musi dostarczyć gminie wskazane w niej dokumenty, dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz kopie faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzające poniesione koszty.

Leave a Reply