Bakterie w przydomowych oczyszczalniach. Jaką rolę odgrywają.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to urządzenia wykorzystujące pracę bakterii należących do szczepów nitryfikujących. Nitryfikacja to proces ściśle tlenowy, w którym związki azotowe w postaci amoniaku przekształcane są w azotany. Azotany w wyniku dalszych reakcji denitryfikacji są usuwane z wody w postaci czystego azotu atmosferycznego. Dzięki temu bakterie oczyszczają ścieki z nadmiernej podaży związków azotowych, które stanowią główne zagrożenie dla środowiska i człowieka.

Azotany i azotyny długo krążą w przyrodzie, powodując między innymi eutrofizację zbiorników wodnych, czyli inaczej mówiąc zakwit glonów. Glony odcinając dostęp tlenu i światła do głębszych warstw zbiornika przyczynia się bezpośrednio do obumierania wodnych ekosystemów.

Jakie bakterie znajdziemy w przydomowych oczyszczalniach?

Mimo licznych badań nad osadem biologicznym powstającym w oczyszczalniach ścieków udało się wyselekcjonować tylko około 25 szczepów bakterii nitryfikujących, wśród których można wyróżnić Nitrosomonas i Nitrosospiria. Wiele gatunków bakterii pozostaje nadal niezidentyfikowanych. Nie ma to jednak wpływu na sprawne funkcjonowanie oczyszczalni, ponieważ bakterie ulegają procesom ciągłego namnażania, wymierania i zastępowania kolonii przez inne bakterie dostarczane wraz ze ściekami. Wiele z oczyszczalni biologicznych nie wymaga uzupełniania bakterii. Zapewnienie optymalnych warunków życia, dostęp tlenu i bogactwo składników odżywczych powoduje, że bakterie świetnie radzą sobie w tak przygotowanym środowisku i uczestniczą w oczyszczaniu ścieków. Oczywiście może dojść do sytuacji, w której bakterie nitryfikujące ulegną nadmiernemu wymieraniu. Najczęściej spowodowane jest to stosowaniem w domu środków chemicznych o silnych właściwościach żrących np. kret. W takiej sytuacji przydomową oczyszczalnię ścieków ponownie się zasiedla, stosując środki specjalnie do tego przeznaczone tzw. aktywatory w postaci tabletek zawierających bakterie i pożywkę, które wrzuca się bezpośrednio do WC.

Leave a Reply