• bioficieny

BIOFICIENT+P

Charakterystyka produktu

BIOFICIENT+P to innowacyjna biologiczno-chemiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jest to oczyszczalnia pracująca w technologii zanurzonych złóż fluidalnych, w której zastosowano chemiczne strącanie fosforanów poprzez dawkowanie koagulantu. Oczyszczalnia wyposażona jest w dodatkowy zbiornik/komorę, w którym znajduje się pojemnik na koagulant, dmuchawa, elektrozawór, sterowanie, a także pompka dawkująca koagulant. Jest on wprowadzany do osadnika wstępnego, aby chemicznie redukować fosfor. Rozwiązanie pozwala osiągnąć redukcję fosforu- całkowitego 0,4mg/l na odpływie. Zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków biologiczno-chemicznej wykonany jest z polietylenu wykonanego metodą rotomouldingu - materiału bardzo trwałego oraz odpornego na agresywne środowisko. Oczyszczalnia zgodna jest z wymogami normy PN-EN:12566-3 oraz SR66 Oczyszczone ścieki z biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków typu BIOFICIENT+P możemy odprowadzić:

 • do drenażu rozsączającego
 • studni chłonnej
 • bezpośrednio do cieku, rowu
 • do zbiornika w celu dalszego wykorzystania

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna BIOFICIENT+P spełnia wszelkie wymogi dotyczące rozporządzenia ministra środowiska (DZ.U. Z 2014r. poz.1800) i jako nieliczna z oczyszczalni może być montowana w aglomeracjach powyżej 100 000 mieszkańców.


BIOLOGICZNO-CHEMICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BIOFICIENT+P :

 • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
 • Zautomatyzowana praca
 • Trwały zbiornik
 • Jeden właz
 • Duża odporność na chemię oraz agresywne środowisko ścieku
 • Markowe podzespoły
 • Małe gabaryty - tania i szybka instalacja
 • Brak konieczności montażu komina wentylacyjnego
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Niezawodność
 • Wywóz osadów tylko raz w roku
Kingspan Logo

60 lat tradycji i doświadczenia marki

Katalog produktów:

Bioficient Kingspan Klargester brochure Poland July2016

Specyfikacja techniczna

20 lat GWARANCJ PRODUCENTA
Do wyboru posiadamy kilka wielkości oczyszczalni.
Podstawowe dane zbiorników oczyszczalni biologiczno chemicznych typu BIOFICIENT + P
Model Liczba mieszkańców Szerokość(mm) Długość(mm) Przepustowość dobowa
BIOFICIET+P 5 1320 2000 0,75m3

Schemat

Schemat BIOFICIET+P