• Szamba – bezodpływowe
  • Szamba – bezodpływowe
  • Szamba – bezodpływowe

EKO - szamba ekologiczne

Charakterystyka produktu

EKO- szamba ekologiczne to oczyszczalnie znane od wielu lat, pracują w systemie osadnika gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego. W osadnikach gnilnych tzw. oczyszczalniach ekologicznych beztlenowy (denitryfikacja) proces oczyszczania ścieków zachodzi w zbiorniku osadnika gnilnego. Oddzielany jest osad i tłuszcze. Podczyszczone ścieki (w 65%) odprowadza się do systemu drenarskiego. Rolą drenażu rozsączającego w przypadku szamb ekologicznych( oczyszczalni ekologicznych )jest tlenowe. (nitryfikacja) doczyszczanie ścieków oraz równomierne wprowadzanie podczyszczonych ścieków do gruntu. Długość drenażu rozsączającego musi być proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.


Zbiorniki szamb ekologicznych wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnione włóknem szklanym.


Efekty pracy osadnika gnilnego w pełni spełniają wymagania zharmonizowanej normy EN 12566-3 oraz wymogi „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24. Lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi...”(DZ.U. z 2006 nr 137 poz.984)


Podczyszczone ścieki z szamba ekologicznego- osadnika gnilnego możemy odprowadzić:

  • do drenażu rozsączającego

SZAMBO EKOLOGICZNE-OSADNIK GNILNY:

  • Brak instalacji elektrycznej
  • Stosowanie preparatów bakteryjnych
  • Czyszczenie filtra raz na pół roku
  • Wywóz osadu minimum raz na dwa lata.

Właściwy dobór i wycenę oczyszczalni przydomowej zapewni nasz doświadczony autoryzowany instalator.


Specyfikacja techniczna

10 lat GWARANCJ PRODUCENTA
Do wyboru posiadamy kilka wielkości oczyszczalni.
Model Liczba mieszkańców Szerokość(mm) Długość(mm) Przepustowość dobowa
EKO 2500/2 5 1300 2300 0,8m3
EKO 4000/3 10 1300 3500 1,3m3
EKO 6000/3 15 1600 3500 2,0m3
EKO 8000/3 20 1600 4500 2,60m3

Schemat

Schemat bioficient Szamba – bezodpływowe Schemat bioficient