EKO-BIO

Charakterystyka produktu

EKO-BIO to najpopularniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o biologiczne oczyszczanie ścieków. Ta biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków to jeden pięciokomorowy zbiornik, w którym zachodzą wszystkie procesy oczyszczania ścieków. Zarówno oczyszczanie tlenowe (nitryfikacja), jak i oczyszczanie beztlenowe (denitryfikacja) następuje w zbiorniku oczyszczalni, oddzielany jest osad i tłuszcze. Oczyszczalnia pracuje w technologii niskoobciążonego złoża zanurzonego, wspomaganego osadem czynnym co daje najwyższy w tej technologii możliwy stopień oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Sprawia to że oczyszczone ścieki możemy odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego lub powtórnie wykorzystać.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO możemy odprowadzić:

 • do drenażu rozsączającego
 • studni chłonnej
 • bezpośrednio do cieku, rowu
 • do zbiornika w celu dalszego wykorzystania

Oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO możemy montować nawet w trudnych warunkach wodno-gruntowych (grunt nieprzepuszczalny, wysoki poziom wód gruntowych). Ważnym czynnikiem wówczas jest odpowiednie dobranie rodzaju odbiornika oczyszczonych ścieków.


BIOLOGICZNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW EKO-BIO:

 • Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013 zgodność z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)
 • Złoże zanurzone
 • Zautomatyzowana praca
 • Zbiornik wykonany ręcznie
 • Brak elektroniki
 • Dwa, trzy włazy
 • Niewysokie koszty eksploatacji
 • Atrakcyjna cena
 • Wywóz osadów raz w roku
 • Stosowanie preparatów bakteryjnych

30 lat tradycji i doświadczenia marki

Logo

Właściwy dobór i wycenę oczyszczalni przydomowej zapewni nasz doświadczony autoryzowany instalator.

Specyfikacja techniczna

10 lat GWARANCJ PRODUCENTA
Do wyboru posiadamy kilka wielkości oczyszczalni.
Model Liczba mieszkańców Szerokość(mm) Długość(mm) Przepustowość dobowa
EKO-BIO 2500 5 1300 2300 0,8m3
EKO-BIO 4000 10 1300 3500 1,3m3
EKO-BIO 6000 15 1600 3500 2,0m3
EKO-BIO 8000 20 1600 4500 2,6m3

Schemat

Schemat eko-bio Szamba – bezodpływowe