Oferujemy przydomowe biologiczne i ekologiczne oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe typu EKO. Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie i zbiorniki posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty.

  • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

    Oczyszczalnia biologiczna

    typu EKO-BIO ze złożem aktywnym

    Oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO są wysoko zaawansowanym produktem pozwalającym na oczyszczanie ścieków gospodarczo-bytowych w 99%. Potwierdzają to badania i certyfikaty(CE) którymi są znakowane nasze biologiczne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te zgodne są z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 co w pełni je kwalifikuje do dotacji przyznawanych przez WFOŚ.

    więcej
  • Zbiornik oczyszczalni ekologicznej

    Oczyszczalnia ekologiczna

    typu EKO zbiornik przepływowy-osadnik gnilny

    Oczyszczalnie ekologiczne nazywane również szambami ekologicznymi lub oczyszczalniami drenażowymi. Oczyszczalnie te są znane od wielu lat, pracują w systemie osadnika gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego.

    więcej
  • Zbiornik szamba

    Szamba

    czyli bezodpływowe zbiorniki typu EKO

    Są to całkowicie szczelne, lekkie i trwałe konstrukcje wykonane z całkowicie obojętnych materiałów dla ludzi i środowiska.

    więcej
  • Preparaty bakteryjne do oczyszczalni

    Preparaty bakteryjne do oczyszczalni

    Posiadamy w ciągłej sprzedaży preparaty bakteryjne do oczyszczalni.

    zobacz w naszym sklepie