Oferujemy przydomowe biologiczne i ekologiczne oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe typu EKO. Wszystkie oferowane przez nas oczyszczalnie i zbiorniki posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty.

 • Zbiornik oczyszczalni biologicznej

  Oczyszczalnia biologiczna

  typu EKO-BIO ze złożem aktywnym

  Oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO są wysoko zaawansowanym produktem pozwalającym na oczyszczanie ścieków gospodarczo-bytowych w 99%. Potwierdzają to badania i certyfikaty(CE) którymi są znakowane nasze biologiczne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te zgodne są z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 co w pełni je kwalifikuje do dotacji przyznawanych przez WFOŚ.

  więcej
 • Zbiornik oczyszczalni ekologicznej

  Oczyszczalnia ekologiczna

  typu EKO zbiornik przepływowy-osadnik gnilny

  Oczyszczalnie ekologiczne nazywane również szambami ekologicznymi lub oczyszczalniami drenażowymi. Oczyszczalnie te są znane od wielu lat, pracują w systemie osadnika gnilnego i sekcji drenażu rozsączającego.

  więcej
 • Zbiornik szamba

  Szamba

  czyli bezodpływowe zbiorniki typu EKO

  Są to całkowicie szczelne, lekkie i trwałe konstrukcje wykonane z całkowicie obojętnych materiałów dla ludzi i środowiska.

  więcej
 • Preparaty bakteryjne do oczyszczalni

  Preparaty bakteryjne do oczyszczalni

  Posiadamy w ciągłej sprzedaży preparaty bakteryjne do oczyszczalni.

  zobacz w naszym sklepie