• Przekrój oczyszczalni biologicznej
  • Przekrój oczyszczalni biologicznej
  • Przekrój oczyszczalni biologicznej
  • Przekrój oczyszczalni biologicznej

Oczyszczalnie biologiczne

typu EKO-BIO jest wysoko zaawansowanym produktem pozwalającym na oczyszczanie ścieków gospodarczo-bytowych w 99%. Potwierdzają to badania i certyfikaty (CE), którymi są znakowane nasze biologiczne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te zgodne są z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) co w pełni je kwalifikuje do dotacji przyznawanych przez WFOŚ.
zgodność z normami unijnymi EN-12566-3 + A2: 2013, EN-12566-7: 2013 i rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

Charakterystyka produktu

Biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków typu EKO-BIO to jeden pięciokomorowy zbiornik, w którym zachodzą wszystkie procesy oczyszczania ścieków. Zarówno oczyszczanie tlenowe (nitryfikacja), jak i oczyszczanie beztlenowe (denitryfikacja) następuje w zbiorniku oczyszczalni, oddzielany jest osad i tłuszcze. Oczyszczalnia pracuje w technologii niskoobciążonego złoża zanurzonego, wspomaganego osadem czynnym co daje najwyższy możliwy stopień oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Sprawia to że oczyszczone ścieki możemy odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego lub powtórnie wykorzystać.

Oczyszczalnie biologiczne możemy montować nawet w trudnych warunkach wodno-gruntowych (grunt nieprzepuszczalny, wysoki poziom wód gruntowych). Ważnym czynnikiem wówczas jest odpowiednie dobranie rodzaju odbiornika oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnię biologiczną możemy budować w kilku wariantach:

  • do cieku wodnego
  • do studni chłonnej
  • do studni chłonnej w nasypie
  • do drenażu rozsączającego
  • do drenażu rozsączającego w nasypie
  • do zbiornika magazynującego

W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO wymagane jest doprowadzenie instalacji elektrycznej(230V).

Oczyszczalnia praktycznie bezobsługowa, należy tylko raz na 9 miesięcy opróżnić komorę osadu oraz regularnie dozować preparat bakteryjny przeznaczony to tego typu oczyszczalni.

Specyfikacja techniczna

Podstawowe dane zbiorników oczyszczalni biologicznych typu EKO-BIO
Reaktory biologiczne eko-bio Eko-bio 2500 Eko-bio 4000 Eko-bio 6000 Eko-bio 8000
Max. liczba użytkowników 5 10 15 20
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 830 1330 2000 2660
Długość/wysokość (cm) 230/170 350/170 350/200 450/200
Średnica części walcowej (cm) 130 130 160 160
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500 160/110/500 160/110/500 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/100 110/100 140/130 140/130
Podstawowe dane zbiorników oczyszczalni biologicznych typu EKO-BIO
Eko-bio 2500
Reaktory biologiczne eko-bio
Max. liczba użytkowników 5
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 830
Długość/wysokość (cm) 230/170
Średnica części walcowej (cm) 130
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/100
Eko-bio 4000
Max. liczba użytkowników 10
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 1330
Długość/wysokość (cm) 350/170
Średnica części walcowej (cm) 130
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/100
Eko-bio 6000
Max. liczba użytkowników 15
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 2000
Długość/wysokość (cm) 350/200
Średnica części walcowej (cm) 160
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 140/130
Eko-bio 8000
Max. liczba użytkowników 20
Przepustowość dobowa [max l/dobę] 2660
Długość/wysokość (cm) 450/200
Średnica części walcowej (cm) 160
Średnica wlot/wylot/właz (mm) 160/110/500
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 140/130

Schemat

Schemat oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO