Aktualny cennik znajduje się w tabeli poniżej. Zapraszamy do kontaktu.

tel. 42 712 45 04

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00


Cennik zawiera ceny netto dla firm montażowych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania specjalnej oferty detalicznej.

Zapytaj o darmowy transport.

Reaktory biologiczne oczyszczalni Eko-Bio
Reaktory biologiczne eko-bio Eko-bio 2500 Eko-bio 4000 Eko-bio 6000 Eko-bio 8000
Max. liczba użytkowników 5 10 15 20
Przepustowość dobowa [l] 830 1330 2000 2660
Ilość komór pięciokomorowa pięciokomorowa pięciokomorowa pięciokomorowa
Pozostałe informacje 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał
Cena 6.400,00 zł 7.500,00 zł 12.000,00 zł 14.500,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 30 mb 400,00 zł - - -
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 40 mb - 500,00 zł - -
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 52 mb - - 600,00 zł -
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 60 mb - - - 700,00 zł
tunel rozsączający 1 x 2200 l 1.480,00 zł - - -
tunel rozsączający 2 x 2200 l - 2.750,00 zł - -
tunel rozsączający 3 x 2200 l - - 4.000,00 zł -
tunel rozsączający 4 x 2200 l - - - 4.850,00 zł
geowłóknina 50,00 zł(50m x 0,5m) 50,00 zł(50m x 0,5m) 70,00 zł(60m x 0,5m) 70,00 zł(60m x 0,5m)
Razem (reaktor z drenażem rozsączającym) 7.100,00 zł 8.300,00 zł 12.920,00 zł 15.520,00 zł
Razem (reaktor oraz tunel) 7.880,00 zł 10.250,00 zł 16.000,00 zł 19.350,00 zł
Reaktory biologiczne oczyszczalni Eko-Bio
Eko-bio 2500
Reaktory biologiczne eko-bio
Max. liczba użytkowników 5
Przepustowość dobowa [l] 830
Ilość komór pięciokomorowa
Pozostałe info. 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał
Cena 6.400,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 30 mb 400,00 zł
tunel rozsączający 1 x 2200 l 1.480,00 zł
geowłóknina 50,00 zł(50m x 0,5m)
Razem (reaktor z drenażem rozsączającym) 7.100,00 zł
Razem (reaktor oraz tunel) 7.880,00 zł
Eko-bio 4000
Max. liczba użytkowników 10
Przepustowość dobowa [l] 1330
Ilość komór pięciokomorowa
Pozostałe info. 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał
Cena 7.500,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 40 mb 500,00 zł
tunel rozsączający 2 x 2200 l 2.750,00 zł
geowłóknina 50,00 zł(50m x 0,5m)
Razem (reaktor z drenażem rozsączającym) 8.300,00 zł
Razem (reaktor oraz tunel) 10.250,00 zł
Eko-bio 6000
Max. liczba użytkowników 15
Przepustowość dobowa [l] 2000
Ilość komór pięciokomorowa
Pozostałe info. 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał
Cena 12.000,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 52 mb 600,00 zł
tunel rozsączający 3 x 2200 l 4.000,00 zł
geowłóknina 70,00 zł(60m x 0,5m)
Razem (reaktor z drenażem rozsączającym) 12.920,00 zł
Razem (reaktor oraz tunel) 16.000,00 zł
Eko-bio 8000
Max. liczba użytkowników 20
Przepustowość dobowa [l] 2660
Ilość komór pięciokomorowa
Pozostałe info. 15m przewodu 3x1,5 bakterie na kwartał
Cena 14.500,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 60 mb 700,00 zł
tunel rozsączający 4 x 2200 l 4.850,00 zł
geowłóknina 70,00 zł(60m x 0,5m)
Razem (reaktor z drenażem rozsączającym) 15.520,00 zł
Razem (reaktor oraz tunel) 19.350,00 zł
Szamba ekologiczne Eko (zbiorniki przepływowe)
Szambo ekologiczne Eko (zbiornik przepływowy) 2500 l 4000 l 6000 l 8000 l
Max. liczba użytkowników 5 10 15 20
Przepustowość dobowa [l] 830 1300 2000 2600
Ilość komór dwukomorowy trzykomorowy trzykomorowy trzykomorowy
Pozostałe info. zawiera filtr zawiera filtr zawiera filtr zawiera filtr
Cena 3.200,00 zł 4.500,00 zł 5.900,00 zł 7.300,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 40 mb 500,00 zł - - -
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 60 mb - 700,00 zł - -
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 96 mb - - 1100,00 zł -
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 130 mb - - - 1500,00 zł
geowłóknina 50,00 zł(50m x 0,5m) 70,00 zł(60m x 0,5m) 100,00 zł(100m x 0,5m) 140,00 zł(120m x 0,5m)
Razem 4.000,00 zł 5.520,00 zł 7.350,00 zł 9.190,00 zł
Szamba ekologiczne Eko (zbiorniki przepływowe)
2500 l
Szambo ekologiczne Eko (zbiornik przepływowy)
Max. liczba użytkowników 5
Przepustowość dobowa [l] 830
Ilość komór dwukomorowy
Pozostałe info. zawiera filtr
Cena 3.200,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 40 mb 500,00 zł
geowłóknina 50,00 zł(50m x 0,5m)
Razem 4.000,00 zł
4000 l
Max. liczba użytkowników 10
Przepustowość dobowa [l] 1300
Ilość komór trzykomorowy
Pozostałe informacje zawiera filtr
Cena 4.500,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 60 mb 700,00 zł
geowłóknina 70,00 zł(60m x 0,5m)
Razem 5.520,00 zł
6000 l
Max. liczba użytkowników 15
Przepustowość dobowa [l] 2000
Ilość komór trzykomorowy
Pozostałe informacje zawiera filtr
Cena 5.900,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 96 mb 1100,00 zł
geowłóknina 100,00 zł(100m x 0,5m)
Razem 7.350,00 zł
8000 l
Max. liczba użytkowników 20
Przepustowość dobowa [l] 2600
Ilość komór trzykomorowy
Pozostałe informacje zawiera filtr
Cena 7.300,00 zł
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)
studzienka rozdzielczah = 40 cm, Ø = 500 mm 250,00 zł
kształtki i rury drenażoweØ = 110 mm, 130 mb 1500,00 zł
geowłóknina 140,00 zł(120m x 0,5m)
Razem 9.190,00 zł
Szamba bezodpływowe typu Eko (ścieki, gnojownica, deszczówka, przepompownie)
Szambo bezodpływowe typu Eko (ścieki, gnojownica, deszczówka, przepompownie) Eko-2500 Eko-4000 Eko-6000 Eko-8000
Pojemność robocza [l] 2800 4500 6500 8500
Pozostałe informacje zawiera sondę napełnienia zawiera sondę napełnienia zawiera sondę napełnienia zawiera sondę napełnienia
Cena 2.200,00 zł 2.950,00 zł 3.950,00 zł 5.600,00 zł
Szamba bezodpływowe typu Eko (ścieki, gnojownica, deszczówka, przepompownie)
Eko-2500
Szambo bezodpływowe typu Eko (ścieki, gnojownica, deszczówka, przepompownie)
Pojemność robocza [l] 2800
Pozostałe informacje zawiera sondę napełnienia
Cena 2.200,00 zł
Eko-4000
Pojemność robocza [l] 4500
Pozostałe informacje zawiera sondę napełnienia
Cena 2.950,00 zł
Eko-6000
Pojemność robocza [l] 6500
Pozostałe informacje zawiera sondę napełnienia
Cena 3.950,00 zł
Eko-8000
Pojemność robocza [l] 8500
Pozostałe informacje zawiera sondę napełnienia
Cena 5.600,00 zł
Przepompownia
Przepompowania Eko 1000 l
Pozostałe informacje zawiera pompę
Cena 1.600,00 zł
Przepompownia
Eko 1000 l
Przepompowania
Pozostałe informacje zawiera pompę
Cena 1.600,00 zł
Akcesoria do zbiorników
Owalne Okrągłe
nadbudowa włazuh = 20 cm 110,00 zł 75,00 zł
nadbudowa włazuh = 30 cm 150,00 zł 110,00 zł
nadbudowa włazuh = 40 cm 210,00 zł 140,00 zł
nadbudowa włazuh = 55 cm 260,00 zł 170,00 zł
studzienka rozdzielcza lub rewizyjnah = 100 cm, Ø = 500 mm - 260,00 zł
Dla oczyszczalni EKO-BIO 2500 komplet nadbudów tworzą nadbudowa okrągła i owalna.
Akcesoria do zbiorników
Owalne
nadbudowa włazuh = 20 cm 110,00 zł
nadbudowa włazuh = 30 cm 150,00 zł
nadbudowa włazuh = 40 cm 210,00 zł
nadbudowa włazuh = 55 cm 260,00 zł
Okrągłe
nadbudowa włazuh = 20 cm 75,00 zł
nadbudowa włazuh = 30 cm 110,00 zł
nadbudowa włazuh = 40 cm 140,00 zł
nadbudowa włazuh = 55 cm 170,00 zł
studzienka rozdzielcza lub rewizyjnah = 100 cm, Ø = 500 mm 420,00 zł
Dla oczyszczalni EKO-BIO 2500 komplet nadbudów tworzą nadbudowa okrągła i owalna.
Cennik prac montażowych (nie obejmuje kosztów materiało-pomocniczych)
Usługa Cena
montaż oczyszczalni EKO-BIO 2500 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1.500,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 4000 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1.700,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 6000 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1.800,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 8000 z odprowadzeniem do cieku wodnego 1.900,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 2500 z drenażem rozsączającym 2.350,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 4000 z drenażem rozsączającym 2.650,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 6000 z drenażem rozsączającym 3.250,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 8000 z drenażem rozsączającym 4.150,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 2500 z odprowadzeniem do studni chłonnej 2.000,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 4000 z odprowadzeniem do studni chłonnej 2.300,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 6000 z odprowadzeniem do studni chłonnej 2.900,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 8000 z odprowadzeniem do studni chłonnej 3.800,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 2500 z tunelem rozsączającym 1.650,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 4000 z tunelem rozsączającym 1.850,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 6000 z tunelem rozsączającym 1.950,00 zł
montaż oczyszczalni EKO-BIO 8000 z tunelem rozsączającym 2.050,00 zł
Montaż szamba ekologicznego 2500 2.250,00zł
Montaż szamba ekologicznego 4000 2.550,00zł
Montaż szamba ekologicznego 6000 3.050,00zł
Montaż szamba ekologicznego 8000 4.050,00zł
montaż zbiornika bezodpływowego typu EKO (szamba) 2800 l i 4500 l 1.450,00zł
montaż zbiornika bezodpływowego typu EKO (szamba) 6500 l i 8500 l 1.650,00zł

Podane ceny są cenami netto